1. Adatvédelmi irányelvek
  1. Az Adatvédelem határozza meg a szabályokat a magánélet és a személyes adatok feldolgozása a felhasználók a www.skinspirit.hu honlap fut az interneten (a továbbiakban: a „Honlap„).
  2. A felhasználók személyes adatainak adatkezelője a skinspirit.hu. Székhelyünk: Hun u. 4/a, Budapest, 1135. Az adatkezelővel e-mailben: info@skinspirit.hu vagy hagyományos e-mailben veheti fel a kapcsolatot .
  3. Az adatkezelő kinevezte az adatvédelmi tisztviselőt, akivel e-mailben lehet Kapcsolat: gdpr@skinspirit.hu.
  4. Az adatkezelő a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban jár el, és a 95/46 / EK irányelv (a továbbiakban: GDPR ) hatályon kívül helyezése, különösen: megfelelően védi a felhasználók személyes adatait a harmadik személyek jogellenes hozzáférése ellen a személyes adatokkal szemben, különös tekintettel a személyes adatok titkosítására, a személyes adatok archiválására, az intézkedések értékelésére a személyes adatok védelme mellett biztosítja a feldolgozási rendszerek és szolgáltatások titkosságát, integritását, rendelkezésre állását és megbízhatóságát.
  5. A Weboldalra bevitt Felhasználói adatok a Felhasználó tulajdonát képezik.
  6. Az olyan adatok területén, mint a keresztnév, a vezetéknév, a telefonszám és az e-mail cím, az adatkezelő az ön adatait kizárólag a Weboldal funkcionalitásának felhasználása, az átfogó végleges szőrtelenítési szolgáltatások nyújtása, a kozmetikai tanácsadás és egyéb szolgáltatások nyújtása céljából kezeli. valamint a vásárolt szolgáltatások rendezése, a személyes iratok elérhetősége és lebonyolítása, valamint a követelések lehetséges meghatározása, kivizsgálása vagy védelme céljából, bizonyítási, analitikai, archiválási, számviteli és könyvelési célokra, valamint e célból a termékek és szolgáltatások közvetlen felkínálása (közvetlen marketing), beleértve a speciálisan az ön igényeinek való kiválasztást profilozás segítségével, amely azonban nem befolyásolja jelentősen az ön helyzetét, vagy jogi következményeket nem okoz számodra. Ebből a célból az adatokat a technika állása alapján dolgozzák fel. 6 par. A GDPR 1. pontjának b), c) és f) pontja, tehát ahol:
  • az adatfeldolgozás szükséges annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amelyben az érintett az érintett, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt intézkedésre van szükség,
  • a feldolgozás az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges,
  • az adatkezelő az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekekből származó célokra szükséges, kivéve azokat a helyzeteket, amelyekben az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, ezen érdekekkel szemben érvényesülnek.
  1. Amennyiben a feldolgozott adatok tartalmazhatnak bizonyos kategóriákba tartozó adatokat - egészséggel kapcsolatos adatokat -, az Adatkezelő csak az átfogó végleges szőrtelenítési szolgáltatások nyújtása, kozmetikai tanácsadás és tanácsadás, valamint a személyes iratok kezelése céljából dolgozza fel az adatokat. Az adatfeldolgozás jogalapja a hozzájárulás, az 1. cikknek megfelelően. 9 par. A GDPR 2 pont a) pontja. Az adatok megadása és az egészségügyi adatok feldolgozásához való hozzájárulás megadása önkéntes, azonban a hozzájárulás elmulasztása vagy elmulasztása a kezelés elvégzéséhez vezethet. Az ilyen hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni.
  2. Promóciós ajánlatok. Az Adatkezelő által a Felhasználó által megadott telefonszámra vagy e-mail címre irányuló közvetlen marketing végrehajtása, amely magában foglalja az Adatkezelő termékeiről és szolgáltatásairól, valamint az általa szervezett marketing kampányokról szóló marketing üzenetek fogadását, valamint a felhasználó által kínált árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi információk küldését. Az Adatkezelő számára a Felhasználó kifejezett hozzájárulása van kifejezve. Az ilyen hozzájárulás önkéntes, és bármikor visszavonható - a Felhasználó bármikor lemondhat a további kereskedelmi információk megszerzéséről a weboldalon megadott forródrót telefonszámán, vagy a cég e-mail címén: hairremoval @ hairremoval .co.uk vagy írásban a Vállalatnak a fenti (2) bekezdésben megadott címére.
  3. A Felhasználónak joga van:
  1. hozzáférhetnek adataihoz és kapnak azok másolatait,
  2. kijavítani (helyesbíteni) adataikat,
  3. adatok törlése - ha a Felhasználó véleménye szerint nincs indok az adatkezelő számára a Felhasználó adatainak feldolgozására,
  4. korlátozza az adatfeldolgozást - ha a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelő helytelen adata van a Felhasználóval kapcsolatban, vagy indokolatlanul dolgozza fel az adatokat; vagy a Felhasználó nem állítja be az adatok törlését igények megállapításának, érvényesítésének vagy megvédésének szükségessége miatt; vagy amíg a Felhasználó nem ellenzi az adatfeldolgozást,
  5. tiltakozzon az adatfeldolgozás ellen a közvetlen marketing, beleértve a profilozást, valamint az adatok jogos érdek alapján történő, a közvetlen marketingtől eltérő célú feldolgozása ellen tiltakozni, és amikor a feldolgozás az adatkezelő számára feladat elvégzéséhez szükséges közérdekből vagy a rájuk bízott közhatalom gyakorlása érdekében,
  6. adatátvitel - a felhasználó jogosult az adatkezelőtől strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban megkapni az adatkezelőhöz a megállapodás vagy hozzájárulás alapján szolgáltatott személyes adatokat, a Felhasználó az adatkezelőt is elrendelheti ezen adatok küldésére közvetlenül egy másik szervezethez;
  7. panaszt nyújthat be a felügyeleti szervhez - ha a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelő jogellenesen dolgozza fel a Felhasználó adatait, akkor a Felhasználó panaszt nyújthat be az adatvédelmi kérdéseinek felügyeleti hatóságánál (www. .ico.org uk) vagy más illetékes felügyeleti hatóság,
  8. a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásának joga - a Felhasználónak bármikor joga van visszavonni a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, amelyet az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulása alapján feldolgoz; a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatfeldolgozás jogszerűségét, amelyet a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végeztek.
  1. A Felhasználó minden adatot önként és tudatosan bocsát rendelkezésre.
  2. A következő személyek kategóriái férhetnek hozzá a felhasználó személyes adataihoz:
  1. az adatkezelő felhatalmazott alkalmazottai és partnerei,
  2. az adatkezelőt funkcionális szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő műszaki és szervezeti megoldásokkal ellátó szolgáltatók (különösen a futárszolgálatot és a postai szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, az IT-szolgáltatások, a marketingszolgáltatások, a jogi és tanácsadói szolgáltatók, valamint azok felhatalmazott alkalmazottai és munkatársai),
  3. olyan egységek, amelyek adatelemzést végeznek a hirdetések személyre szabása érdekében, és e tekintetben különálló adatkezelők, különösen a Google Ireland Limited.
  1. Az adatokat harmadik országok (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok, például: A Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp, amely EU-USA adatvédelmi pajzs tanúsításnak van alávetve, amelyet a felhasználó bármikor ellenőrizhet a https://www.privacyshield.gov/list/ oldalon. A feltüntetett eseten kívül az Adatkezelő csak akkor továbbítja vagy engedélyezi a Felhasználó által biztosított személyes adatok EGT-n kívüli továbbítását, ha az Adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az adattovábbítás összhangban álljon a GDPR-vel. A szóban forgó intézkedések magukban foglalhatják különösen a személyes adatok átadását egy olyan országbeli címzettnek, amely az Európai Bizottság határozatának megfelelően megfelelő védelmet biztosít a személyes adatoknak, vagy adatátvevőt, aki tanúsította az EU – USA adatvédelmi pajzs program betartása.
  2. A weboldal üzemeltetésének részeként az Adatkezelő a Google szolgáltatásait használja, ahol a Google a Felhasználók személyes adatainak külön Adatkezelője. Az Adatkezelő a Google AdWords segítségével támogatja a szolgáltatásokat. A felhasználókkal összegyűjtött adatok segítenek a webhelytulajdonos hirdetéseinek és promócióinak jobb megcélzásában, valamint a remarketingkampányok kidolgozásában. Az adatkezelő különös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ösztönözze a felhasználókat a webhely látogatására. Ezért Szolgáltatásainak és a weboldal fejlesztésének érdekében személyi nélküli formában gyűjt információkat a Felhasználó műszaki profiljáról a Google Analytics rendszer segítségével.
  3. A Tulajdonos és az Adatkezelő statisztikai adatokat gyűjthet a Weboldal által kínált Szolgáltatások népszerűségéről és használatáról, és megoszthatja ezeket az információkat más szervezetekkel. Ezeket az adatokat csak névtelenül és csoportokban teszik elérhetővé, anélkül, hogy a felhasználók személyes adatait el lehessen választani a többiektől. Az adatkezelő felhasználhatja az összegyűjtött statisztikai adatokat marketing, információ, statisztikák és publikációk felhasználására olyan médiumokban, mint az internet, újságok, rádió, televízió, mobil és vezetékes telefon.
  4. A Felhasználó által szolgáltatott személyes adatokat a gyűjtött célok eléréséhez szükséges mértékben és olyan hosszú ideig kezelik. Ezt az időszakot nem lehet egyértelműen meghatározni, és az az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó döntésektől függ, amelyekre vonatkozóan az adatokat beszerezték. A lejárt vagy felmondott szerződésekkel kapcsolatban a személyes adatok adatkezelő általi feldolgozásának idejét az adójog és a számvitel terén fennálló követelések és kötelezettségek elévülési ideje határozza meg, ezért nem dolgozzunk fel 6 évnél hosszabb adatok. Az egyetértési nyilatkozat által lefedett célokra feldolgozott személyes adatokat e célokra a hozzájárulás visszavonásáig kezelik.
  5. Ezt a weboldalt nem gyermekek számára tervezték, és nem gyermekeknek sem.
  6. A weboldal automatikusan összegyűjti az alább említett sütikben szereplő információkat.
  7. A Weboldal használata eredményeként szöveges fájlok (sütik) tárolhatók a felhasználói eszközökben, amelyek célja a felhasználó hozzáférésének megkönnyítése a Weboldalon és annak használata, valamint a felhasználói preferenciák és viselkedés kutatása a weboldal kézbesítésének lehetővé tétele érdekében. személyre szabott tartalmat a webhelyen, és javítja a weboldal működését. A sütik statisztikai célokra is gyűjtik az adatokat.
  8. A Felhasználó letilthatja a sütik elhelyezését és tárolását a felhasználó által használt böngésző szintjén. A sütik letiltásának módja a felhasználó által használt böngészőtől függ. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módjáról a szoftver (webböngésző) beállításaiban talál részletes információt.
  9. Az egyes böngészőkben található cookie-fájlok kezelésére vonatkozó információk az egyes böngészőknek szentelt oldalakon találhatók:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka ,
  2. Internet böngésző: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl ,
  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html ,
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.
  1. Kétféle cookie-fájlt gyűjthetünk - „session” és „állandó” fájlokként. Az első ilyen ideiglenes fájlok, amelyek a felhasználó eszközén maradnak, amíg kijelentkezik a webhelyről, vagy letiltják a szoftvert (böngésző). Az „állandó” fájlok a felhasználó eszközén a „süti” fájl paramétereiben megadott ideig vagy addig, amíg a felhasználó manuálisan eltávolítja azokat.
  2. Az Adatkezelővel együttműködő hirdetők a Weboldal felhasználó végberendezésén elhelyezett sütiket is használhatják. A sütiket különösen a Google hálózat is felhasználhatja olyan célokra, amelyek a Felhasználó weboldalának megfelelő módon történő hirdetésekkel kapcsolatosak. Ebből a célból információkat menthetnek a Felhasználó navigációs útjáról vagy az adott webhelyen tartózkodásuk idejéről. A Google hirdetési hálózata által a Felhasználó preferenciáira vonatkozóan összegyűjtött információkkal kapcsolatban a Felhasználó az eszköz segítségével megtekintheti és szerkesztheti a sütikből származó információkat: https://adssettings.google.com/authenticated. A webhelytulajdonos azt is javasolja a felhasználóknak, hogy olvassák el a Google Analytics adatvédelmi irányelveit, hogy megismerjék a statisztikákban használt sütik használatának szabályait: Google Analytics adatvédelmi irányelvek. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.
  3. Az Adatkezelő hangsúlyozza, hogy a sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a Weboldalon elérhető funkciókat, és szélsőséges esetekben akadályozhatja a Weboldal használatát.