1. Bevezetés

 1. Ezek a feltételek szabályozzák a skinspirit.hu weboldal Felhasználó általi használatának szabályait.
 2. A tulajdonos és a rendszergazda a skinspirit.hu weboldal, amely a szolgáltatások EPILOVE LIMITED, bejegyzett és nyilvántartott Anglia és Wales (vállalat szám 11423032). Székhelyünk: Hun u. 4/a, Budapest, 1135.

 

2. általános meghatározások

A jelen rendeletben a nagybetűkkel használt következő kifejezések jelentése a következő:

 • Szabályzat - ezek a rendeletek,
 • A szalon szabályzata - meghatározza a Tulajdonos által üzemeltetett Szalon által kínált kezelések és szolgáltatások igénybevételének szabályait, ideértve különösen a kezelés ellenjavallatait. A Felhasználónak a kezelés előtt el kell olvasnia a Szabályzatot; a Szalon Szabályzata elérhető minden szalonban,
 • Webhely - a skinspirit.hu cím alatt álló weboldal, amely számos, az online webhelyek szempontjából releváns elemből áll,
 • Adminisztrátor - a weboldalot irányító és üzemeltető szervezet, amely a skinspirit.hu. Székhelyünk: Hun u. 4/a, Budapest, 1135. A levelező e-mail címe: info@skinspirit.hu,
 • Tulajdonos - skinspirit.hu. Székhelyünk: Hun u. 4/a, Budapest, 1135. A levelező e-mail címe: info@skinspirit.hu,
 • A weboldal funkcionalitása - a weboldal által nyújtott szolgáltatás, amely a Kezelések foglalását és a Tulajdonos által kínált szolgáltatások megvásárlását foglalja magában,
 • Kezelés - a test vagy részeinek lézeres depilációs kezelése, amelyet a Tulajdonos nyújt,
 • Szolgáltatás - a kezelések kivételével a tulajdonos által nyújtott szolgáltatások,
 • Tanácsadó - olyan személy, aki rendelkezik megfelelő tapasztalattal és kompetenciával a Kezelések és Szolgáltatások elvégzéséhez és azok végrehajtásával kapcsolatos tanácsadáshoz,
 • Partner - olyan szervezet (természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység), amely szolgáltatásait vagy termékeit a weboldalon keresztül kínálja,
 • Profil - információk, adatok és egyéb elemek összessége, amelyeket a Felhasználó nyújt a Webhelyhez, kizárólag annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a weboldal funkcióinak használatát, a weboldalon kínált szolgáltatások megvásárlását, a rendszergazda számlájának rendezését a megvásárolt szolgáltatásokért, valamint a lehetséges rendezést , követelések kivizsgálása vagy védelme elemzési, archiválási, számviteli célokra, valamint a termékek és szolgáltatások közvetlen felhasználása a felhasználók számára (közvetlen marketing). A fent említett információk halmazát az adminisztrátor rendszeresen összegyűjti és feldolgozza az informatikai rendszerben,
 • Szalon - helyiségek, ahol a tulajdonos kezeléseket és szolgáltatásokat végez. A Szalon listája megtalálható a következő weboldalon: skinspirit.hu,
 • E-mail - e-mail cím, amelyet a Felhasználó egyedi internetes címe (e-mail cím) jellemez, amelyen keresztül a Felhasználó üzeneteket és egyéb adatokat küldhet és fogadhat,
 • Árlista - a weboldalon közzétett információ, amelyben az adminisztrátor meghatározza a weboldalon keresztül megvásárolt, valamint a szalonban nyújtott, a kezelésekre és szolgáltatásokra vonatkozó fizetési feltételeket és összeget. Az árlistában felsorolt árak bruttó árak. Az Árlista megváltoztatása nem jelenti a Szabályzat megváltoztatását.
 • Megállapodás - a Felhasználó és az adminisztrátor között a Weboldal funkcióinak felhasználására megkötött szerződés.
 • 3 Alapvető információk
 1. A Weboldalon keresztül a Felhasználó lefoglalhatja a Tulajdonos által nyújtott kezeléseket és szolgáltatásokat, információkat szerezhet a nyújtott szolgáltatásokról, valamint tanácsadást és információt szerezhet a Tanácsadóktól. Ha a Weboldal tartalma rendelkezik ilyen lehetőségről, akkor a Felhasználó ezen keresztül megvásárolhatja a Weboldalon kínált Szolgáltatásokat vagy Szolgáltatásokat.
 2. A weboldallal kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket az adminisztrátorhoz a weboldal elérhetőségi űrlapján keresztül vagy az e-mail címre lehet eljuttatni: info@skinspirit.hu.
 3. A weboldal működésének alapvető tárgya a kezelések és szolgáltatások biztosítása és fenntartása.
 4. A Weboldal fizetés ellenében vagy díjmentesen vagy a jövőben ingyenes szolgáltatásokat nyújthat a Felhasználók számára, amelyek a Tulajdonos tevékenységének tárgyához kapcsolódnak, vagy a Partnerek által kínált Szolgáltatásokhoz és termékekhez kapcsolódnak.
 5. A Tulajdonos fenntartja a jogot a weboldal funkcióinak megváltoztatására azáltal, hogy új funkciókkal és szolgáltatásokkal bővíti a Felhasználókat, valamint a Weboldal funkcióiban bármikor megváltoztathatja, de nem korlátozza a Felhasználó számára biztosított weboldal funkcióinak körét.
 6. A Szabályzat nem határozza meg a Felhasználó és a Tulajdonos között a Weboldalon keresztül megkötött szerződés tartalmát, különösen nem jelenti a Felhasználó és a Tulajdonos között megkötött szerződés általános vagy általános feltételeit.

4 Szerzői jog

A www.skinspirit.hu weboldal kizárólagos szerzői joga és a forráskód a Tulajdonoshoz és az Adminisztrátorhoz tartozik, és a szerzői jogi törvények és szerződések védik őket szerte a világon. A Tulajdonos ajánlatának és a Weboldal egyéb tartalmának megosztása harmadik személyek számára, valamint a velük kapcsolatos anyagok másolása törvényesen tilos.

5. Műszaki feltételek

A weboldal használatának technikai feltételei fontosak a működésének helyességében, a webböngészőben való megfelelő megjelenésben, valamint a felhasználó adatbiztonságában. A Felhasználók mindegyikének be kell tartania a következő feltételeket és irányelveket, és a Felhasználó által más módon (szándékosan vagy nem szándékosan) végrehajtott minden cselekedet kizárólag a saját felelőssége. A weboldal-szolgáltatások teljes körű használatához a következőkre van szükség:

 1. internetes erőforrások használatát lehetővé tevő eszközök,
 2. e-mail box,
 3. Internet böngésző,
 4. operációs rendszer.

A weboldal-szolgáltatások igénybevételéhez szükséges műszaki feltételekkel kapcsolatos követelmények módosítása nem jelenti a szabályzat módosítását abban az esetben, ha ez nem vezet a webhely meglévő funkcióinak korlátozásához.

 

6. A megállapodás megkötése

 1. A Felhasználó, a weboldal használatának megkezdésekor hallgatólagosan megköti a Megállapodást a Tulajdonosgal, amelynek tartalmát a jelen Szabályzat szabályozza. A Megállapodás nem ró a felhasználóra kötelezettségeket, hanem feljogosítja a felhasználót a Weboldal használatára a jelen Szabályzatnak és annak Funkcióinak megfelelően.
 2. A Weboldalot használó felhasználó köteles a jelentkezési lapok és a regisztrációs űrlapok kitöltésekor valódi adatokat megadni, amelyeket a jelentkezési lapok megkövetenek.
 3. A weboldal funkcióinak használatának megkezdésével a Felhasználó biztosítja és kijelenti, hogy:
  • teljesíti a weboldal használatának a Szabályzatban előírt összes feltételeit;
  • elolvasta és elfogadta, kivétel nélkül, a Szabályzat tartalmát, és ezt az egyetértést minden alkalommal megerősíti, amikor a weboldal funkcióit használja;
  • az általa a regisztráció során szolgáltatott adatok teljesek és megbízhatóak, és tartalmaznak minden fenntartást és ellenjavallatot a kezelések vagy szolgáltatások használatával kapcsolatban.
 4. Ha a weboldal tartalmában vagy ajánlatában másként nem szerepel, a kezelések és egyéb szolgáltatások megvásárlása csak a szalonban lehetséges. Ezek a rendeletek nem képezik a kezelés vagy szolgáltatás beszerzési szerződésének tartalmát, és a kezelés vagy a szolgáltatás végrehajtására vonatkozó összes rendelkezése tájékoztató jellegű.
 5. A Szerződés felmondása a Felhasználó által bármilyen formában történő nyilatkozat benyújtásával történhet a Tulajdonos vonatkozásában, a tartalommal a Szerződés megszűnésével. Mivel azonban a Weboldal használata nem igényel bejelentkezést, fiók létrehozását vagy más hasonló tevékenységeket, amelyek a Szerződés megszűnésével egyenértékűek, a Felhasználó abbahagyja a Weboldal használatát.

7. A weboldal funkcióinak használatának szabályai

 1. A természetes életkorú személyek jogosultak a kezelések és szolgáltatások igénybevételére.
 2. A weboldal azt javasolja, hogy bármilyen kezelés elrendelése vagy más szolgáltatás igénybevétele előtt keresse fel orvosát. Különösen orvosi ellenjavallatok és / vagy bármilyen gyógyszer szedése esetén szükséges orvoshoz fordulni. Ismerkedhet meg az alapvető ellenjavallatok listájával, különösen a szalon szabályzatában.
 3. A Kezelések és Szolgáltatások használata nem felel meg a teljes vagy állandó szőrtelenítés garanciájának, és a Weboldal és a Tulajdonos nem felelős a fentiek elmulasztásáért.
 4. A weboldalon és a Tanácsadók által nyújtott információk informatív és oktató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvos tanácsát és ajánlásait. A Weboldal használatával a Felhasználó megerősíti és elfogadja, hogy a Weboldal nem nyújt konzultációt és orvosi tanácsot. A Weboldal és a Tulajdonos nem vállal felelősséget a weboldal által kínált kezelések vagy szolgáltatások használatából eredő károkért.
 5. A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik bármely olyan betegség vagy rendellenesség elrejtésével vagy mulasztásával járó következményekért, amelyeket a Szalonszabályzat a kezelések ellenjavallataként jelez.

8. Fenntartások

 1. A funkcionalitás mellett a Weboldal lehetővé teszi a kezelés lefoglalását.
 2. Azon Felhasználókkal szemben, akik (kétszer vagy többször) annak ellenére, hogy a Kezelési Jegyzőkönyvet foglaltak, nem fogják végrehajtani (a Kezelés előzetes, legalább 24 órás értesítés nélküli törlése nélkül), a Weboldal nem fogadhatja el a későbbi Kezelési foglalási kérelmeket 3 hónapig, az utolsó fel nem használt foglalás napjától számítva.

9. Panaszok

 1. A Felhasználó panaszt nyújthat be a Weboldal működésével és a Rendszergazda által a Szerződés során végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban. A panaszt elektronikus formában, a weboldalon elérhető elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani, vagy e-mailt küldve a következő címre: info@skinspirit.hu. A panasznak legalább a következőket kell tartalmaznia:
  • a felhasználó keresztneve, vezetékneve, címe, e-mail címe,
  • a panasz tárgya, feltüntetve a Felhasználó kérését,
  • a panaszt igazoló körülmények.
 2. A Felhasználót e-mailben értesítik a panasz rendezéséről a második bekezdésben megadott e-mail címre. 2 pont a. a fenti (2) bekezdésnek megfelelő panasz benyújtásától számított 14 (tizennégy) napon belül.
 3. Amennyiben a Weboldal és a Felhasználó között vita merül fel a panasz elfogadásának megtagadásának jogszerűségéről, a Felhasználónak joga van külső lehetőségeket használni a panaszok és jogorvoslatok kezelésére. A felhasználó igénybe veheti a közvetítést vagy a békés bíróságot azáltal, hogy megadja az intézménynek, amelyben az eljárás lefolytatásra kerül, a megfelelő űrlapot - közvetítés iránti kérelmet vagy az ügyet a választottbírósági bíróság elé terjesztő kérelmet.

10. Az adminisztrátorok és a tulajdonosok felelőssége

A Tulajdonos minden szükséges erőfeszítést megtesz a weboldal műszaki szempontból megfelelő működésének biztosítása érdekében. Mivel a webhely fokozatosan javul, fennáll annak a lehetősége, hogy ideiglenesen megszakadjon a működése. Az adminisztrátor és a tulajdonos folyamatosan lépéseket tesz a weboldal funkcionalitásának biztosítása érdekében a felhasználó számára, hiba nélkül.

 

11. A rendeletek módosítása

 1. Az adminisztrátor és a tulajdonos a megállapodás időtartama alatt megváltoztathatja a szabályzatot.
 2. A Felhasználót a változások hatálybalépése előtt értesítik a Szabályzat változásáról, az új Szabályzat tartalmát elérhetővé téve a honlapon és a Tulajdonos irodájában.
 3. A szabályzat a tulajdonos székhelyén és a weboldalon érhető el.
 4. A rendeletekre Anglia és Wales törvényei vonatkoznak.